Hoppa till innehåll
Publisert 2. mars 2024 | Sist oppdatert 24. juni 2024

Uthyrningskoncernen rental group startar upp i sverige

Den norska uthyrningskoncernen Rental Group har etablerat sig i Sverige och lanserar nu sitt uthyrningskoncept för bygg- och anläggningsbranschen på den svenska marknaden. Med över 750 maskiner mellan 25 och 110 ton har Rental Group Nordens största maskinflotta med tunga anläggningsmaskiner och tunnelutrustning.

Koncernen är även marknadens största leverantör av elektriska bygg- och anläggningsmaskiner och vd Jerry Wannberg berättar att Rental Group beställt ytterligare 30 nya elektriska arbetsmaskiner från 20 till 100 ton.

– Vår maskinpark uppfyller dagens och framtidens krav och har de egenskaper som krävs för de olika arbetsmomenten i projekten. Bygg- och anläggningsbranschen står inför stora omställningar som kräver att vi förändrar vårt sätt att planera och genomföra projekt. Vår ambition inom Rental Group är att ligga i framkant som leverantör av de mest hållbara maskinlösningarna, säger Wannberg.

Erik Sollerud, vd för Rental Group, säger att företaget har arbetat länge med etableringen och har stora förhoppningar när man nu tar steget in på den svenska marknaden.

– Vår erfarenhet från Norge visar att alltfler entreprenörer kommer att minska kapitalbindningen i sin egen maskinpark och öka flexibiliteten och lönsamheten i sina projekt. Detta gör att de kan välja uppdrag utifrån kompetens och riskprofil. Trenden är tydlig i hela Europa och för oss är Sverige ett naturligt nästa steg i vår fortsatta tillväxt. Det finns flera mekanismer i den svenska bygg- och anläggningsbranschen som har mycket gemensamt med den norska. De geografiska avstånden är relativt små och det är också en fördel som hjälper oss att öka vårt totala maskinutnyttjande, säger Sollerud.

Rental Group är tydliga med att företaget ska driva på utvecklingen mot en grön omställning. Att ta risker genom att göra stora investeringar i nollutsläppsmaskiner är en del av detta och ett kontinuerligt utvecklingsarbete är också helt nödvändigt, säger Sollerud.

– Vi har tagit fram ett unikt digitaliseringsverktyg som ska ge bygg- och anläggningsentreprenörerna fördjupade kunskaper om hur maskinerna används och vad de har för miljöavtryck – genom API eller direkt i vår kundportal. Detta ger relevanta data som kan bidra till att minska energiförbrukningen och det potentiella antal maskiner som krävs för att utföra jobbet. Vi lägger stor vikt vid att vara goda rådgivare, förtydligar Sollerud.

Rental Group har kontor i Stockholm där vd Jerry Wannberg är baserad. Wannberg berättar att Rental Group redan har en fot inne på den svenska marknaden.

– Vår tunnelverksamhet har varit involverade i ett antal projekt i Stockholm sedan 2020 och genom förvärvet av den maskinpark som ägdes av Tunnel Support Sverige AB har vi utökat vår kapacitet ytterligare. I samarbete med vår partner AMV Group AB erbjuder vi service-, support-, lagrings- och underhållstjänster som säkerställer ett högt driftutnyttjande och en hög servicenivå för tunnelentreprenörerna i Sverige. Vi är nu redo att rulla ut hela vårt utbud av tunga anläggningsmaskiner. Vi har stor tilltro till den svenska bygg- och anläggningsmarknaden och ser fram emot att delta i fler projekt i framtiden, avslutar Wannberg.