Hoppa till innehåll

Hälsa, miljö och säkerhet

HMS inom Rental Group

Rental Group arbetar kontinuerligt och målinriktat med hälsa, miljö och säkerhet. Vårt mål är att allt arbete ska ske utan skada på människor, materiel och yttre miljö. Genom att främja aktivt deltagande och god intern kommunikation ser vi till att säkerheten alltid har högsta prioritet i det dagliga arbetet, både för våra medarbetare och våra kunder. Vi har tydliga HMS-rutiner för alla arbetsmoment som kan medföra risker. En bra arbetsmiljö och medarbetare som trivs, i alla delar av organisationen, är viktigt för att säkerställa att all personal följer föreskrifterna och aktivt deltar i säkerhetsarbetet.

Rental Groups överordnade mål är att alla medarbetare ska komma hem välbehållna – varje dag!