Fakturainformasjon

 

Så här skickar du en faktura till företag inom Rental Group

Rental Group består av flera olika företag. Nedanstående översikt innehåller information om företagsnamn, organisationsnummer, adresser och krav på märkning av faktura.

Ytterligare information:

Vi vill gärna ha ytterligare information om beställaren (vår kontaktperson) och eventuellt maskinnummer.

Tilläggsupplysningar kan även bifogas som text på själva fakturan om denna medföljer.

Utländska leverantörer: Utöver de allmänna kraven måste fakturor och kreditnotor även innehålla IBAN- och BIC-(SWIFT)-koder.

 

Faktura skickad per e-post

Vi tar emot fakturor i pdf-format på olika e-postadresser. Du hittar de olika adresserna i nedanstående översikt.

  • Fakturan ska vara utställd till rätt företag och vara märkt enligt kraven på märkning av faktura.
  • Faktura och eventuella bilagor måste vara i samma pdf-dokument och varje pdf får endast innehålla en faktura.
  • Flera fakturor kan skickas i samma e-postmeddelande, men måste då skickas i separata pdf-dokument.
  • Om e-postmeddelandet innehåller flera fakturor får bilagor inte skickas som separata dokument i samma meddelande.
  • Om fakturan och bilagorna skannas till ett dokument ska fakturan placeras först i dokumentet.

Faktura skickad med post

Fakturan kan skickas med post till företagens adress enligt nedanstående översikt.

Fakturan ska vara utställd till rätt företag och vara märkt enligt kraven på märkning av faktura.

Vi kommer inte att kunna behandla en faktura som är utställd till fel företag och/eller saknar korrekt märkning. Fakturan kommer att avvisas/returneras.

 

 

Fakturaadresser

Rental Group Holding Sverige AB

Orgnr.: 559364-0294
E-postadress, faktura: invoice.rg.se@rentalgroup.com
Fakturaadress: United Spaces Waterfront v/Rental Group, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm
Krav på märkning: Vår kontaktperson

 

RG Machine Rental AB

Orgnr.: 559369-9563
E-postadress, faktura: invoice.machine.se@rentalgroup.com
Fakturaadress: United Spaces Waterfront v/Rental Group, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm
Krav på märkning: Maskinnummer + vår kontaktperson

 

RG Tunnel Rental AB

Orgnr.: 559364-0302
E-postadress, faktura: invoice.tunnel.se@rentalgroup.com
Fakturaadress: United Spaces Waterfront v/Rental Group, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm
Krav på märkning: Ordernummer + vår kontaktperson