Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

Vi på Rental Group förbinder oss att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt för att minimera vår miljöpåverkan och bidra till en sundare planet. Denna miljöpolicy vägleder våra handlingar och beslut för att uppnå våra miljömål.

Hållbar drift:

 • Vi ska kontinuerligt förbättra våra driftsprocesser för att minska energiförbruket, avfallsgenereringen och utsläppen.
 • Vi kommer att utforska och implementera miljövänliga teknologier och lösningar för att minska vår koldioxidavtryck.

Grön transport:

 • Vi uppmanar våra anställda att använda miljövänliga transportmedel som cykling, kollektivtrafik eller elbilar.
 • Vi kommer att investera i en grön fordonsflotta och stödja initiativ som främjar elektrisk transport.

Avfallsminskning:

 • Vi ska minimera onödig förpackning och främja återvinning.
 • Genomföra program för anställda för att öka medvetenheten om avfallsortering och återvinning.

Energieffektivitet:

 • Vi ska implementera energieffektiva åtgärder för att minska förbrukningen av elektricitet och vatten.
 • Kontinuerligt övervaka och utvärdera energianvändningen för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Partnerskap med leverantörer:

 • Välja leverantörer och partners som delar våra miljövärderingar.
 • Uppmuntra leverantörer att implementera hållbara metoder i hela leveranskedjan.

Anställd utbildning:

 • Ge regelbunden utbildning till anställda om hållbara metoder och miljövänliga initiativ.
 • Uppmuntra anställda att komma med förbättringsförslag och delta i miljöinitiativ.

Engagemang i samhället:

 • Delta i lokala miljöinitiativ och stödja samhällsprojekt som främjar hållbarhet och miljömedvetenhet.
 • Vara en positiv kraft för förändring i samhället genom att vara en ansvarstagande företagsmedborgare.

Kontinuerlig förbättring:

 • Granska och uppdatera denna miljöpolicy regelbundet för att säkerställa att den fortsätter att uppfylla våra mål och åtaganden.
 • Sätta mätbara miljömål och spåra vår framsteg mot att uppnå dem.

Vi förbinder oss att vara en ansvarsfull aktör och hoppas att våra miljöinsatser kommer att inspirera andra att följa efter. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar och miljövänlig framtid.