Den mest miljövänliga maskinen är den som inte tillverkas

– Genom högt maskinutnyttjande utgör själva affärsmodellen för Rental Group en mycket viktig del när det handlar om att kunna bedriva en hållbar verksamhet.

Det säger Erik Sollerud som tillträdde som vd i uthyrningskoncernen Rental Group den 1 december 2022. Han kom från tjänsten som vd för Pon Equipment och Sollerud var involverad i arbetet med att utveckla världens första 25-tons batteridrivna grävmaskin 2017.

– Det var många som skrattade åt oss då, men om vi tittar på vad som presenterades på Bauma-mässan i år så har det arbete som gjorts i Norge av leverantörer och entreprenörer påverkat världen i rätt riktning. Vi ser nu att även de tyngsta maskinerna elektrifieras. För ett år sedan var vi många som trodde att det inte skulle hända.

Rental Group är en av de största leverantörerna av maskiner med nollutsläpp och har nyligen beställt ytterligare 30 nya tunga elektriska maskiner. Detta kräver specialistkompetens inom både utveckling och service.

– Vi har idag en betydande serviceapparat med både fasta och mobila verkstäder, och närmare 100 mekaniker, svetsare och specialpersonal som är verksamma för våra kunder. Vi bygger nu vidare med egna resurser som har specialkompetens inom nollutsläpp och elektrifiering.

Erik Sollerud är tydlig med att det kommer att bli tuffa omställningar som alla kommer att behöva gå igenom, både i form av stora investeringar och ett förändrat sätt att tänka kring hur jobben ska planeras och genomföras.

– Vi har använt diesel länge, och det är en fantastisk energibärare. Vi kan mycket om diesel – den är effektiv, lätt att flytta och den har gjort livet enkelt för oss. Men det finns en baksida med diesel, och det är utsläppen. Det råder ingen tvekan om att våra utsläpp måste minska. Vi måste gå över till andra energibärare, t.ex. batterier, nätelektricitet, vätgas med mera. Det är det här som är pudelns kärna – vi måste kunna hantera flera energibärare – och se till att välja rätt energibärare för rätt jobb.

Rental Group har som mål att vara en aktör som driver utvecklingen i en hållbar riktning. Risktagning genom stora investeringar är en del av detta, men ett kontinuerligt utvecklingsarbete är också helt nödvändigt.

– Vi har kommit långt med ett omfattande digitaliseringsprojekt som ger anläggningsentreprenörerna omfattande insikt i hur maskinerna utnyttjas, och deras miljöavtryck, både i syfte att minska energiförbrukningen och det potentiella antal maskiner som krävs för att utföra jobbet, avslutar Sollerud.